MŠ

Výsledky přijímacího řízení v MŠ

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání v MŠ Tatobity, jejíž činnost vykonává Masarykova základní školy a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace, pro školní rok 2016/2017:

REGISTRAČNÍ ČÍSLO DÍTĚTE - ROZHODNUTÍ
20/16 přijat/a
21/16 přijat/a
22/16 přijat/a
23/16 přijat/a
24/16 přijat/a
25/16 přijat/a

V souladu se stanovenými kritérii pro přijímání do mateřské školy (viz. web a nástěnka MŠ) a dle správního řádu vydá ředitel Rozhodnutí nejdéle do 27. 5. 2016. V tento den od 10:00 do 12:00 si Rozhodnutí budete moci vyzvednout osobně a seznámit se s výsledky řízení.
V Tatobitech dne 24. května 2016
Mgr. Pavel Vaněk, ředitel školy


MŠ

Děti vítají jaro

Máme tu pátek, ale ani na konci týdne naše Berušky nezahálejí. U nás v Tatobitech jsme měli tu čest přivítat na 200 dětí z okolních školek. Při akci Mikroregionu Tábor - Děti vítají jaro jsme si pro ně připravili okružní Mravenčí stezku.

Děti vítají jaro

více...


MŠ

Výlet na statek

Konečně krásný den a my jsme se mohli všichni vydat na výlet. Cestou nad školkou jsme šli rozkvetlou přírodou, chvílemi vysvitlo i sluníčko a výhled do kraje Českého ráje byl nádherný. Kopcem nahoru jsme došli k Samotoči, kde nám šel už naproti Honzík se svojí maminkou. U cesty na louce se pásly kozy s kůzlaty a u rybníka se koupaly kačenky.

u Kudrnáčových

více...


Kultura

Stránov a Karel IV.

Ve středu 18. května jsme vyrazili na hrad Stránov u Mladé Boleslavi, kde pro nás byla připravena interaktivní prohlídka z doby Karla IV.

Stránov a Karel IV.

více...


MŠ

Berušky v knihovně

Berušky mají stále nabitý program, a tak 17. května navštívily knihovnu v Tatobitech, kde na ně čekalo setkání s paní Kubíčkovou a spoustou krásných knížek.

knihovna_01

více...


MŠ

Besídka pro maminky

Ve čtvrtek 12. května odpoledne v tělocvičně školy se naše Berušky proměnily v mravenečky a připravili pro maminky, babičky, tatínky i dědečky a strýčky hezký dárek v podobě básniček, písniček a tanečků.

besídka_01

více...


Kultura

Vlastík 2016 aneb Domov je místo v srdci

Ve čtvrtek 5. a v pátek 6. května se u nás ve škole konal devátý ročník regionální vlastivědné soutěže Vlastík 2016. Letos se nám sešlo dvanáct týmů od Liberce po Mladou Boleslav. Je dobře, že si Vlastík vybudoval pevné místo v kulturním kalendáři spřátelených škol a ty se k nám rok co rok vracejí – a co víc – díky ohlasu přibývají i školy nové (letos to bylo Mnichovo Hradiště). A co že to ten Vlastík je?
Jen pro připomenutí – jedná se o soutěž čtyřčlenných týmů (jeden druhák, třeťák, čtvrťák a páťák), kdy po dva dny děti plní různé úkoly z prvouky, přírodovědy a vlastivědy. Mottem soutěže je Domov je místo v srdci, takže všechny úkoly směřují k poznání místa, ve kterém žijeme.

domaci Tatobity

více...


MŠ

Čarodějný týden našich Berušek

Poslední týden v dubnu jsme ve školce prožili v duchu kouzel a čárů. Vařili jsme různé lektvary, dělali pokusy… V pátek 29. dubna jsme týden zakončili čarodějnickým sletem na školní zahradě, kde byly pro děti připraveny různé hry a zábava.

čarodějnice 2016_02

více...


ŠD

Slet čarodějnic ve školní družině

V pátek 29. dubna, jen co zahradu opustili čarodějové ze školky, začal čarodějnický slet našich školáků.

čarodějnice 2016

více...


I. třída

Zápis budoucích prvňáčků

V pátek 15. ledna proběhl v I. třídě zápis budoucích prvňáčků. Spolu s paní učitelkou jsme zapsali osm nových žáčků, šest z nich by mohlo od září chodit do 1. třídy, neboť dva požádali o odklad povinné školní docházky.

zápis 2016

více...


II. třída

Hraní s písmenky

O hodině slohu jsme si zkusili, jak těžké je vymyslet věty nebo dokonce povídku na jedno písmeno. Práce byly velmi zdařilé, proto mi dovolte podělit se s Vámi o pár příběhů...

více...


Kultura

Vánoční besídka 2015

Ve čtvrtek 17. prosince jsme se všichni sešli v krásném prostředí tatobitského kulturního domu na tradiční vánoční besídce pro rodiče a přátele školy.

besídka 2015_01

více...


Kultura

Vzpomínkové odpoledne k 80. výročí postavení nové školní budovy

V pátek 1. června 1934 kolem druhé hodiny noční původní stará škola vyhořela a již v neděli 1. září 1935 za krásného dne oslavovali tatobitští občané otevření nové školy. Letos jsme si připomněli 80 let od této události a v sobotu 3. října 2015 jsme uspořádali vzpomínkové odpoledne pro místní i přespolní, děti, rodiče, babičky a dědečky, pro bývalé pedagogy i nepedagogy – prostě pro každého, kdo s námi chtěl zavzpomínat na tuto událost.

80 let školy

více...


Kultura

V labyrintu vztahů

Ve čtvrtek 17. září 2015 jsme se zúčastnili akce PPP Semily v rámci MPP nazvané "V labyrintu vztahů".

V labyrintu vztahů

více...


Kultura

Výlet za poznáním (sama sebe) - Hejnice 2015

Jako již každoročně i letos jsme na začátku školního roku vyrazili na Výlet za poznáním (sama sebe) - letos jsme opět zamířili do Hejnic do Mezinárodního centra duchovní obnovy.

Hejnice 2015_01

více...


Úvodní strana

Základní údaje o škole

Název:
Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

Sídlo: Tatobity č.p. 74
Právní forma: příspěvková organizace

Ředitel:
Mgr. Pavel Vaněk

Aktuální informace
24.05.2016: ČERVEN v datech
st 1. 6. - MDD
čt 2. 6. - rodičovské sdružení pro budoucí prvňáky
po 6. 6. - ŠKOLKA – dopravní hřiště v Turnově
út 7. 6. - ŠKOLA a ŠKOLKA – divadlo Karel IV. (hraje 2. ZŠ Turnov)
čt 9. 6. - dopravní hřiště pro všechny na hřišti v Tatobitech
út 14. 6. - logopedie
čt 16. 6. - ŠKOLKA – výlet – ZOO Liberec
pá 17. 6. - ŠKOLKA – Bobřík odvahy
po 20. 6. - projekt Svět včel (Lomnice nad Popelkou)
čt 23. 6. - ŠKOLKA – rozloučení s předškoláky
pá 24. 6. - školní výlet – Mirákulum
st 29. 6. - stopovaná

25.04.2016: KVĚTEN v datech
5. – 6. 5. - Vlastík 2016
po 9. 5. - ŠKOLKA – divadlo Nápady myšky Terezky
út 10. 5. - logopedie
čt 12. 5. - ŠKOLKA – besídka pro maminky
po 16. 5. - divadlo – O Balynce, dobrém štěněti
út 17. 5. - ŠKOLKA – návštěva knihovny
st 18. 5. - Karel IV. na Stránově
čt 19. 5. - podání žádosti pro přijetí do MŠ
pá 20. 5. - Děti vítají jaro – letos u nás
út 24. 5. - ŠKOLKA – koně u Poláků
st 25. 5. - ŠKOLKA i ŠKOLA - FOCENÍ
út 31. 5. - ŠKOLKA – tajný výlet
út 31. 5. - logopedie

22.03.2016: DUBEN v datech
čt 14. 4. - divadlo - Hudební pohádky pro děti
út 19. 4. - logopedie покрывало на кровать
út 26. 4. - rodičovské sdružení
pá 29. 4. - rej čarodějnic ve škole i školce

24.02.2016: BŘEZEN v datech
út 1. 3. - Děvčátko z Bengálska – projektová výuka
út 8. 3. - logopedie
čt 17. 3. - ŠKOLKA – Velikonoční dílna pro maminky
pá 18. 3. - Velikonoční dílna v OMČR Turnov
st 23. 3. - ŠKOLKA – Velikonoční dílna (nejen) pro maminky
24. – 28. 3. - Velikonoční prázdniny
út 29. 3. - logopedie

27.01.2016: ÚNOR v datech
st 3. 2. - závěrečné bruslení
8. - 12. 2. - jarní prázdniny
út 16. 2. - logopedie
st 17. 2. - karneval v MŠ
st 24. 2. - karneval ve školní družině

09.12.2015: LEDEN v datech
po 4. 1. - zahájení výuky po vánočních prázdninách
út 5. 1. - logopedie
st 6. 1. - Berušky – Tři králové
st 6. 1. - bruslení v Lomnici nad Popelkou
pá 15. 1. - od 14:00 do 16:00 – zápis do školy (dopoledne Den otevřených dveří ve školce)
st 20. 1. - bruslení v Lomnici nad Popelkou
út 26. 1. - logopedie
čt 28. 1. - pololetní vysvědčení
pá 29. 1. - jednodenní pololetní prázdniny ve škole
pozn. jarní prázdniny ve škole jsou už od 8. do 12. února 2016!!!

29.11.2015: PROSINEC v datech
st 2. 12. - ŠKOLKA - divadlo - Čertův švagr
pá 4. 12. - Mikulášská nadílka
st 9. 12. - bruslení v Lomnici n. P.
út 15. 12. - logopedie
čt 17. 12. - Vánoční besídka nejen pro rodiče v sále KD Tatobity
21. a 22. 12. - ředitelské volno pro Berušky a školáky
23. 12. – 3. 1. 2016 - Vánoční prázdniny
po 4. 1. 2016 - nástup do školy

23.10.2015: LISTOPAD v datech
út 3. 11. - plavání – 9. lekce
út 3. 11. - logopedie
út 10. 11. - plavání – závěrečná 10. lekce
čt 12. 11. - vánoční focení pro školu i školku
po 16. 11. - ředitelské volno pro MŠ i ZŠ
út 24. 11. - logopedie
st 25. 11. - bruslení v Lomnici nad Popelkou
čt 26. 11. - škola – rodičovské sdružení
ne 29. 11. - vánoční trhy

04.10.2015: Zájmové kroužky
Od pondělí 5. října začínají zájmové kroužky. Jen pro upřesnění připomínám:
AJ - 1. ročník - pondělí a pátek 1x za 14 dní - 12:30
AJ - 2. ročník - pondělí a pátek 1x za 14 dní - 13:15
Ruční práce - pondělí - 13:30
Zumba - úterý - 15:30
Tenis - úterý - 16:30
Míčové hry - čtvrtek - 14:00
Hra na flétnu - podle ročníků a podle rozvrhu.

23.09.2015: ŘÍJEN v datech
so 3. 10. - Vzpomínkové odpoledne k 80. výročí otevření školní budovy
po 5. 10. - ŠKOLKA – divadlo Pohádka o Kačence a Raráškovi
út 6. 10. - plavání – 5. lekce
út 13. 10. - plavání – 6. lekce
út 13. 10. - logopedie
út 20. 10. - plavání – 7. lekce
út 20. 10. - divadlo - Zahrada
pá 23. 10. - školní Halloween
út 27. 10. - plavání – 8. lekce
29. a 30. 10. - podzimní prázdniny pro školáky

24.08.2015: ZÁŘÍ v datech
út 1. 9. - zahájení školního roku 2015-2016
2. - 4. 9. - Výlet za poznáním (sama sebe) - Hejnice
pá 4. 9. - ŠKOLKA - dopravní hřiště
út 8. 9. - plavání - 1. lekce
út 8. 9. - logopedie - úvodní screening
út 15. 9. - plavání - 2. lekce
út 15. 9. - rodičovské sdružení
čt 17. 9. - akce PPP Semily - Kozákov
čt 17. 9. - ŠKOLKA - rodičovské sdružení
út 22. 9. - plavání - 3. lekce
út 22. 9. - divadlo - Jak Tonda léčil rohatou princeznu Safiru
út 29. 9. - plavání - 4. lekce
út 29. 9. - logopedie
st 30. 9. - Bramboriáda

26.06.2015: ČERVENEC a SRPEN v datech
pá 10. 7. od 16 hodin - prázdniny MŠ
po 17. 8. - otevření MŠ po prázdninách
st 26. 8. - rodičovské sdružení pro budoucí Berušky
út 1.9. - zahájení školního roku 2015 - 2016

02.03.2011: Kronika Mateřské školy Tatobity
U příležitosti padesátého výročí znovuotevření mateřské školy byla 1. března 2011 vydána kniha mapující její padesátiletou historii. Kniha stojí 200 Kč a je ji možné zakoupit buď přímo ve škole, nebo na obecním úřadu.

30.05.2009: Náš venkov na ČT2
V sobotu 30. května 2009 běžel v cyklu Náš venkov pořad o Tatobitech. V rámci pořadu byla prezentována i naše škola. Pokud jste nestihli sledovat pořed v přímém přenosu, můžete si ho prohlédnout v Archivu ČT zde.

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.